x

Home

Astrology Consultancy

Vastu Consultancy

Astrology Books

Free Devotional Music

Free Devotional Videos

Free Devotional Books

Free Devotional Images

Free Educational Videos

Free Educational Books

Ayurvedic Tips

Yoga Tips

Temples

Tourism

Download

Paath & Poojan

Ask to Astrology Expert

Ask to Vastu Expert

Ratna (Gemstones)

Shop

ContactRAM CHARIT MANAS (NEPALI)

(Voice : Satya)

Get Download Link  

Bal Kand

01. PARYAN VIDHI
02. MANGLA CHARAN
03. SANT ASANT VANDANA
04. JIV MATR VANDANA
05. KAVI VANDANA
06. DHAM PARIKAR VANDANA
07. DHAM PARIKAR VANDANA.NAAM MAHIMA
08. NAAM MAHIMA.SHRI RAM CHARIT MAHIMA
09. SHRI RAM CHARIT MAHIMA
10. SHRI RAM CHARIT MAHIMA.MANAS ROOP MAHATMAY
11. MANAS ROOP MAHATMAY
12. MANAS ROOP MAHATMAY.BHARDWAJ SAMVAD.AUR PRAYAG MAHATMAY
13. BHARDWAJ SAMVAD.AUR PRAYAG MAHATMAY. SHRI RAM KO ASVARYA AUR SATI LAI KED
14. SHRI RAM KO ASVARYA AUR SATI LAI KED
15. SHRI RAM KO ASVARYA AUR SATI LAI KED.SATI JI DAKSH YAG JAANU
16. SHRI RAM KO ASVARYA AUR SATI LAI KED.SATI JI DAKSH YAG JAANU
17. PARVATI KA JANM.SHRI RAM SHIVJI SANG VIVAHA ANURUDH
18. SHRI RAM SHIVJI SANG VIVAHA ANURUDH.SAPT RISHI KO PARIKSHA MA PARVAYI JI KA MAHATV
19. KAMDEV KARYA KO LAGI JAANU R BHASM HUNU.RTILAI VARDAN
20. SAPT RISHI PARVATI SANG JAANU.SHIVJI KO VIVAH KO TAYARI
21. SHIVJI KO VIVAH KO TAYARI.SHIVJI KO VIVAH
22. SHIVJI KO VIVAH
23. SHIVJI KO VIVAH .SHIV PARVATI SAMVAD
14. SHIV PARVATI SAMVAD
25. SHIV PARVATI SAMVAD.NARAD JI KO ABHIMAN R MAYA KO PRBHOW
26. NARAD JI KO ABHIMAN R MAYA KO PRBHOW
27. NARAD JI KO ABHIMAN R MAYA KO PRBHOW. MANU SATRUPA TAP .VARDAN
28. NARAD JI KO ABHIMAN R MAYA KO PRBHOW. MANU SATRUPA TAP .VARDAN
29. MANU SATRUPA TAP .VARDAN.PRATAP BHANU KO KATHA
30. PRATAP BHANU KO KATHA
31. PRATAP BHANU KO KATHA
32. PRATAP BHANU KO KATHA.RAWAN JANM TAPYASYA R ATYACHAR
33. RAWAN JANM TAPYASYA R ATYACHAR.PRITHVI R DEVTADIKO KARUN PUKAR
34. PRITHVI R DEVTADIKO KARUN PUKAR .BHAGWAN BATA VARDAN
35. SHRI BHAGWAN PRKAT R BALIKOAANAND
36. PRITHVI R DEVTADIKO KARUN PUKAR
37. PRITHVI R DEVTADIKO KARUN PUKAR.AHYLYA KA UDDHAR
38. MAASPARYAN SAATU VISRAM.SHRI RAM LAXMAN SAHIT VISBAMITR JI KO JANKPUR MA PARVESH
39. SHRI RAM LAXMAN SAHIT VISBAMITR JI KO JANKPUR MA PARVESH.SHRI RAM LAXMAN DUWARAJANAK PUR KO
40. SHRI RAM LAXMAN DUWARAJANAK PUR KO.SITA JI KO PERTHAM DAHRSAN
41. SITA JI KO PERTHAM DAHRSAN.SITA JI LE PARVATI POOJAN
42. SITA JI LE PARVATI POOJAN .SRIRAM LAKSHAMEN SHIT VISHVAMITRA KO YGYSHALA ME PRVESHA
43. SRIRAM LAKSHAMEN SHIT VISHVAMITRA KO YGYSHALA ME PRVESHA.VANDI JAN DWARA JANAK KO PRATIGYA GHOSHANA
44. RAJA HRULE DHANUSHALAI UTHAUN NASKNU .SRI LKSHAMEN KO KRODH
45. SRI LKSHAMEN KO KRODH .DHANUSHA BHANG
46. DHANUSHA BHANG ..JAY MALA LGAUNU
47. SRI RAM LAKSHAMAN R PRASHU RAM SAMBAD
48. SRI RAM LAKSHAMAN R PRASHU RAM SAMBAD
49. SRI RAM LAKSHAMAN R PRASHU RAM SAMBAD
50. SRI RAM LAKSHAMAN R PRASHU RAM SAMBAD
51. SRI RAM LAKSHAMAN R PRASHU RAM SAMBAD .BARATIYA JANAK PUR MA AAUNU R
52. BARATIYA JANAK PUR MA AAUNU R
53. BARATIYA JANAK PUR MA AAUNU R
54. BARATIYA JANAK PUR MA AAUNU R.SHRI SITA RAM VIVAHA
55. SHRI SITA RAM VIVAHA
56. SHRI SITA RAM VIVAHA.MAASPARYAN AEGHARO VISRAM
57. MAASPARYAN AEGHARO VISRAM
58. MAASPARYAN AEGHARO VISRAM .BARIYAAT AYUDHYA FHAKRANU R AYUDHYAMA AANAND
59. BARIYAAT AYUDHYA FHAKRANU R AYUDHYAMA AANAND
60. BARIYAAT AYUDHYA FHAKRANU R AYUDHYAMA AANAND
61. SRI RAM CHARITR SUNNE R GAUN KO MAHIMA


Ayodhya Kand

62. SHRI RAMCHARIT MANAS DITYE SOPAN .RAMRAJAYA VHISHEKHKO TAYARI
63. RAMRAJAYA VHISHEKHKO TAYARI.KEKAKAYI MANTHRA SAMVAD
64. KEKAKAYI MANTHRA SAMVAD
65. KEKAKAYI MANTHRA SAMVAD .DHASRATH KEKAKAYI SAMVAD
66. DHASRATH KEKAKAYI SAMVAD
67. DHASRATH KEKAKAYI SAMVAD
68. DHASRATH KEKAKAYI SAMVAD. SHRI RAM KEKAKAYI SAMVAD
69. SHRI RAM KEKAKAYI SAMVAD.SHRI RAM DHASRATH SAMVAD
70. SHRI RAM DHASRATH SAMVAD. SHRI RAM KOSALYA SAMVAD
71. SHRI RAM KOSALYA SAMVAD .SHRI SITA RAM SAMVAD
72. SHRI SITA RAM SAMVAD . SHRI RAM KOSALYA SITA SAMVAD
73. SHRI RAM KOSALYA SITA SAMVAD. SHRI LAKSMAN SUMITRA SAMVAD
74. SHRI LAKSMAN SUMITRA SAMVAD . SHRI RAM LAKSMAN SITA DHASRATH SANG VIDA 1
75. SHRI RAM LAKSMAN SITA DHASRATH SANG VIDA.SHRI RAM SITA LAKSMAN VAN GAMAN
76. SHRI RAM SITA LAKSMAN VAN GAMAN .SHRI RAM SAHIT SHARNGVERPUR PUGNU
77. SHRI RAM SAHIT SHARNGVERPUR PUGNU . SHRI RAM SITA SANG SUMANTRKO SAMVAD
78. SHRI RAM SITA SANG SUMANTRKO SAMVAD
79. KEVAT KO PREM RA GANGA PAARI JAANU
80. KEVAT KO PREM RA GANGA PAARI JAANU . PRYAG PUGNU SHRI RAM BHARDWAJ SAMWAD
81. PRYAG PUGNU SHRI RAM BHARDWAJ SAMWAD.YAMUNA LAAI PARNAM VANVASHIHARUKO PERM
82. YAMUNA LAAI PARNAM VANVASHIHARUKO PERM . MAAS PARYAN SHOLO VISHRAM
83. MAAS PARYAN SHOLO VISHRAM.SHRI RAM BALMIKI SAMWAD
84. SHRI RAM BALMIKI SAMWAD
85. CHITRKUTMA NIWAS
86. CHITRKUTMA NIWAS.SUMANTR AYUDHAYA FARKANU RA SAVATR SHOK DHEKHNU
87. SUMANTR AYUDHAYA FARKANU RA SAVATR SHOK DHEKHNU .DAHSRATH SUMANTR SAMWAD DAHSRATH MARAN
88. DAHSRATH SUMANTR SAMWAD DAHSRATH MARAN
89. MUNI VASHISTH LE BHARATJI LAAI BOLAUNKO PATHYE.SHRI BHART SATRUKO AAGMAN RA SHOK
90. SHRI BHART SATRUKO AAGMAN RA SHOK. BHART KOSALYA SAMWAD
91. BHART KOSALYA SAMWAD,.VASHISTH BHART SAMWAD
92. VASHISTH BHART SAMWAD .MAAS PARAYAN ATHRU VHISRAM
93. MAAS PARAYAN ATHRU VHISRAM .AYUDHYA VASI SAHITSHRI BHART SATRUDHAN AADIKO VAN GAMAN
94. NISAD KO SHANKA RA SAWDHANI.BHART NISAD MILAN RA SAMWAD
95. BHART NISAD MILAN RA SAMWAD
96. BHART NISAD MILAN RA SAMWAD.BHART JI PARYAG JAANU RA
97. BHART JI PARYAG JAANU RA.BHARDUWAJ DUWARA BHARTJI KO SATKAR
98. BHARDUWAJ DUWARA BHARTJI KO SATKAR.INDER BIHRASPATI SAMWAD
99. BHARTJI CHITRKUT KO MARGMAA .SHRI SITA JI KO SAPNA
100. SHRI SITA JI KO SAPNA.BHART JI LE MANDAKANI ISNAN
101. BHART JI LE MANDAKANI ISNAN.MAASPARYAN BISO VHISRAM
102. MAASPARYAN BISO VHISRAM
103. MAASPARYAN BISO VHISRAM. VANVASHI DUWARA BHARTJI MANDLILAAI SATKAR
104. VANVASHI DUWARA BHARTJI MANDLILAAI SATKAR.SHRI VASHITH JI KO BHASAN
105. SHRI RAM BHARTDIKO SAMWAD
106. SHRI RAM BHARTDIKO SAMWAD. JANAK JI PUGNU COLKIRATADHI SANG BHENT
107. JANAK JI PUGNU COLKIRATADHI SANG BHENT.KOSALYA SUNENA SAMWAD
108. KOSALYA SUNENA SAMWAD.JANAK SUNENA SAMWAD
109. JANAK SUNENA SAMWAD.JANAK VASHISTH JI SAMWAD
110. SHRI RAM BHART SAMWAD
111. SHRI RAM BHART SAMWAD
112. BHARTJILE THIRTH JAL.SHRI RAM BHART SAMWAD PADUKA PERDAN
113. SHRI RAM BHART SAMWAD PADUKA PERDAN.BHART JI AYUDHYA FAKRUNU
114. BHART JI AYUDHYA FAKRUNU


Arandya Kand

115. ATRI MILAN
116. ATRI MILAN.SHRI SITA ANSUIYA MILAN
117. SHRI RAM AGHADI PARASTHAN.SUTICHAN JI KO PERM AGASTYE MILAN
118. SUTICHAN JI KO PERM AGASTYE MILAN.PANCHVATI NIWAS RA SHRI RAM LAKXMAN SAMWAD
119. PANCHVATI NIWAS RA SHRI RAM LAKXMAN SAMWAD.SUPANKHA KO KATHA
120. SUPANKHA KO KATHA.SUPANKHA RAWAN SANG JAANU
121. SUPANKHA RAWAN SANG JAANU.MARICH PARSANG RA
122. MARICH PARSANG RA .SHRI RAM KO VILAP JATAYU KO PARSANG
123. SHRI RAM KO VILAP JATAYU KO PARSANG.KABAND UDDHAR
124. SABRI LAAI KIRPA
125. SABRI LAAI KIRPA.NARAD RAM SAMWAD
126. NARAD RAM SAMWAD. AARANYA KAND SAMAPAN


Kishkindha Kand

127. SHRI RAM SANG HANUMAN JI BHENT
128. SUGRIV KO DHOKH SUNNU. SUGRIV KO BERAGYE
129. BAALI SUGRIV YUDH.TARA KO VILAP
130. VARSHA RITU VARDAN .SHRI RAM SUGRIVPIRTI RISAUNU
131. SHRI RAM SUGRIVPIRTI RISAUNU. GUFHA MAA TAPISVANI KO DHARSAN
132. BAANDAR SAMUNDERTATMAA AAUAN.SHRI RAM GUDN MHATMAY


Sunder Kand

133. LANKA VARNAN
134. LANKA VARNAN.HANUMAAN JI LE ASHOK VATIKA MAA
135. SHRI SITA JI HANUMAAN SAMWAD.
136. SHRI SITA JI HANUMAAN SAMWAD. HANUMAAN RAWAN SAMWAD
137. HANUMAAN RAWAN SAMWAD.SUGRIV MILAN SHRI RAM SAMWAD
138. SUGRIV MILAN SHRI RAM SAMWAD
139. SHRI RAM BAANDRUKA SAENA KA SATH.RAWAN BHIVHISAN LE SHAMZHANU BHIVHISAN APMAAN
140. RAWAN BHIVHISAN LE SHAMZHANU BHIVHISAN APMAAN. BHIVHISAN BHAGWAN SHRI RAM SANG SARAN KO LAAGI
141. BHIVHISAN BHAGWAN SHRI RAM SANG SARAN KO LAAGI. RAWAN KA DOOT SUAK AAUNU RA LAXMAN JI KO PATTR
142. DOOTLE RAWAN LAAI SHAMZANU RA LAXMAN JI KO PATTR DENU
143. DOOTLE RAWAN LAAI SHAMZANU RA LAXMAN JI KO PATTR DENU.SAMUNDER PRTI SHRI RAM KO KRHOD


Lanka Kand

144. NAL NIL DUWARA PUAL BANAUN
145. RAWAN LAAI MANDODRI SAMZAUN
146. SUBELMA SHRI RAM KO ZHANKI. MANDODRI LE FERI RAWANLAAI SAMZAUN
147. ANGAD JI LANKA JAANU RA
148. ANGAD RAWAN SAMWAD
149. ANGAD RAWAN SAMWAD
150. ANGAD RAWAN SAMWAD.RAWAN LAAI PONH MANDUDRI SAMZAUNU
151. ANGAD RAM SAMWAD.YUDH AARMBH
152. YUDH AARMBH.MAASPARAYAN 25 VIHSRAM
153. MAASPARAYAN 25 VIHSRAM.LAKXMAN JI SHKTI LAAGNU
154. LAKXMAN JI SHKTI LAAGNU.BHART HANUMAAN SAMWAD
155. SHRI RAM KO PARTAP LILA.KUMBH KARAN YUDH
156. KUMBH KARAN YUDH
157. KUMBH KARAN YUDH.MEGNAD YUDH
158. MEGNAD YUDH.RAWAN YUDH KO PARSTHAN
159. RAWAN YUDH KO PARSTHAN . RAM RAWAN YUDH
160. RAM RAWAN YUDH
161. RAM RAWAN YUDH. VHIVISAN RAWAN YUDH
162. RAWAN HANUMAAN YUDH.RAWAN MURCHA MAA
163. TRIJATA SITA SAMWAD. RAM RAWAN YUDH RAWAN BADH
164. RAM RAWAN YUDH RAWAN BADH.VHIVISAN KO RAJYAABHISEHEK
165. SITA JI KO AAGMAN RA AGNI PARIKCHA.DEVTA HARU KO STUTI
166. DEVTA HARU KO STUTI
167. VHIVISAN KO PARTHANA
168. SHRI SITA JI RAM JI AYUDHYA LAAGI PARSTHAN


Uttar Kand

169. BHART HANUMAAN MILAN
170. BHART HANUMAAN MILAN.BHART MILAAP
171. BHART MILAAP.RAM RAJYABHISHEK
172. RAM RAJYABHISHEK
173. BANDERHARU RA NISAHAD KO VIDAYI.RAM RAJYA KO VARNAN
174. RAM RAJYA KO VARNAN
175. RAM RAJYA KO VARNAN
176. RAM RAJYA KO VARNAN. HANUMAAN DUWAR BHART JI KO PRSAN RA SHRI RAM KO UPDESH
177. HANUMAAN DUWARA BHART JI KO PRSAN RA SHRI RAM KO UPDESH
178. SHRI RAM KO UPDESH (SHRI RAM GEETA)
179. SHRI RAM VASIHSTH SAMWAD.SHIV PARVATI SAMWAD
180. SHIV PARVATI SAMWAD
181. SHIV PARVATI SAMWAD
182. MAASPARYAN 28 VISRAM
183. MAASPARYAN 28 VISRAM
184. MAASPARYAN 28 VISRAM
185. MAASPARYAN 28 VISRAM
186. MAASPARYAN 28 VISRAM
187. KAAG BUHSANDI JI LE AAPNO PURVJANM KATHA
188. KAAG BUHSANDI JI LE AAPNO PURVJANM KATHA
189. GURU JI KO APMAAN
190. GURU JI LAAI SHIV JI LE APRADH
191. KAAG BUHSANDI JI LOMASH JI SANG
192. MAASPARYAN 29 VISRAM
193. MAASPARYAN 29 VISRAM
194. GARUNDH JI KA SAAT PRSAN
195. RAMYAN MAHATMYE
196. RAMYAN MAHATMYE
197. SHRI RAMAYAN JI KI AARTI
198. TULSI DAAS JI KI JIVNI
199. TULSI DAAS JI KI JIVNI

**** COMPLETE ****

Music download, Ram Charit Manas, Musical Ram Charit Manas, Listen Ram Charit Manas, Ramayan, Ram katha, Mp3 Ram Charit Manas, Ram Charit Manas Bijender Chauhan, Ram Nam Ki Mahima, Shiv Vivah in Ram Charit Manas, Tulsidas Ram Charit Manas, Ram Charit Manas Path, Ram Avtar, Free Ram Charit Manas, Free Download Ram Charit Manas, Bal Kand, Ayodhya Kand, Aranya Kand, Kishkindha Kand, Lanka Kand , Sunder Kand , Uttar Kand , Luv Kush Kand , Ramayan Aarti , Read Ram Charit Manas in Hindi , Ram Charit Manas Katha , Dashrath , Kaushalya, Sumitra , Kaikei , Sumant , Shiv Ji, Parvati Ji , Ram , Luxhman , Bharat, Shatrughan , Hanuman Ji , Sugreev Ji , Bali, Jamvant , Nal-Neel, Shree Ram Setu, Ravan, Meghnath, Kumbhkaran, Lanka, Ram Mandir, Ram Janam, Ram Lala, Lord Ram, Ram Ji Wallpaper, Lord Ram Wallpaper , Sita Ji, Seeta Ji, Parashuram Ji, Vishwamitra Ji , Vashista Ji, Surpnakha Shiv Ji, Durga-Ma, Shani-Dev, Jahi-vidhi-rakhe-ram, ramayan, Shri-Man-Narayan, Ram-Navmi-geet, Shree-Ram-Jai-Ram, Ramayan-Ram-Katha, Sitaram-Sitaram-Kahiye, Laxshmi-Narayan, Shri-Krishna-Govind, Jai-Ho-Mata-Parvati, Hari-Anant-Hari-Katha-Ananta, Mangal-Bhavan-Amangal-Hari, Bajrang-Ban, Govind-Bolo, Sarswati-Vandana, Ram-Bal-Leela, Gagnga-Ki-Mahima, Shiv-Dhanush-Prasang, Ram-Vivah-Sampann, Rajyabhishek-Taiyari, Kaikei-Samvad, Ram-Vanbas, Dashrath-Maran, Bharat-Milap, Ram-Bharat, Sita-Haran, Vibhishan-Milan, Lanka-Dahan, Sanjivani-Booti, Agni-Pariksha, Ashwamegh-Yagya, Ram, Luv, Kush, Sita, Laxman, Shatrughan, Bharat, Hanuman, Dashrath, Kaikei, Manthra, Shurpnakha, Ravan, Mandodari, Sugreev, Angad, Bali, Vibhishan, free mp3 ram charit manas, free bhajan, free chalisa, free music, free keertan, free sikh choupai sahab, free jap ji sahab, free sukhmani sahab, free ramayan, free bhagwat katha, free pravachan, free bhagwat geeta, Free Download.

OFFERS


All Rights Reserved © 2020 www.dwarkadheeshvastu.com